Privacyverklaring

Privacy Statement Duurzaam Thuis Twente ten behoeve van Poen voor Groen


Inleiding

‘Poen voor Groen’ is onderdeel van de uitvoering van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze subsidie wil de overheid huiseigenaren stimuleren hun woning energiezuiniger te maken met eenvoudig uit te voeren en aan te schaffen kleine duurzame maatregelen.

Concreet houdt de actie in dat een inwoner van een deelnemende gemeente tot €50,- retour kan krijgen op de aankoop van energiebesparende artikelen. Zie hiervoor de lijst met in aanmerking komende producten op de website. De overige voorwaarden voor deelname zijn hier ook te vinden.

Deelname is eenvoudig. Op de actiesite kunnen inwoners de kassabon uploaden en het adres waar de maatregelen worden getroffen doorgeven. Na controle van de gegevens en de kassabon maakt de gemeente het bestede bedrag -met een maximum van 50 euro- over

Duurzaam Thuis Twente hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan op een zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Natuurlijk heeft u ook rechten. U kunt een exportbestand opvragen van uw persoonlijke data die wij van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat wij enige persoonlijke data die wij van u hebben te verwijderen. Dit bevat geen data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

In dit Privacy Statement beschrijven we wat het doel is van dit privacy Statement, welke data we bewaren, waarom we dit doen, hoe lang we de gegevens bewaren en welke rechten u heeft


Algemeen

Doel van Privacy Statement
Duurzaam Thuis Twente wil met dit ‘Privacy Statement’ duidelijkheid te verschaffen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van bezoekers van de site Poen voor Groen. Wij vinden het van groot belang dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is deze Privacy Statement bedoeld?
Ben u van plandeel te nemen aan de Poen voor Groen ‘Geld-Terug-actie’ of heeft u hieraan deelgenomen? Dan zullen we uw persoonsgegevens moeten gebruiken en is dit Privacy Statement voor u van toepassing. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt of belt met ons centrale telefoonnummer, ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Het Privacy Statement is bedoeld voor deelnemers en mensen die van plan zijn deel te nemen aan de geldterugactie Poen voor Groen. Het Privacy Statement beschrijft hoe persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van de actie door Duurzaam Thuis Twente worden vastgelegd en gebruikt.

Het Privacy Statement regelt ook het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens als u de websites Poenvoorgroen.nl, Duurzaamthuistwente.nl bezoekt of via de mail of ons centrale telefoonnummer contact opneemt.


Vastleggen van gegevens

De volgende gegevens worden vastgelegd :

Van deelnemers aan de Poen voor Groen-actie

Stap 1: Aanmelden voor deelname:

De gegevens die deelnemers bij deze stap invullen worden vastgelegd. Dit zijn de volgende gegevens:

Stap 2: na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt de deelnemer een unieke link om een kassabon te uploaden. In deze stap worden de volgende door de deelnemer ingevulde gegevens vastgelegd:

Voor bezoekers van de website
www.duurzaamthuistwente.nl en bellers met het call centre van Duurzaam Thuis Twente.

Contactformulier:
Wij leggen de volgende gegevens vast indien u een contactformulier invult.;

Deze persoonsgegevens worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard

Opvragen brochures en folders

Wij leggen de volgende gegevens vast indien u informatie opvraagt;

Invullen tools (zonnekaart, energiecheck, quickscan)

Wij leggen de volgende gegevens vast indien u gebruik maakt van een of meerdere tools en de gegevens laat toesturen per mail:

Als u de tools alleen maar invult en de resultaten niet laat opsturen leggen we niets vast.

Bij telefonisch contact met ons call centre:

Wij leggen de volgende gegevens vast van bellers naar het callcentre:

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is; Duurzaam Thuis Twente

Nadere informatie


Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Onder directe persoonsgegevens vallen onder andere geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres,), en bankrekeningnummer. Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan. Voorbeelden zijn ras en religie.

 Duurzaam Thuis Twente verwerkt alleen directe persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacy Statement.  


Gebruik van persoonsgegevens

Grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er een grondslag voor de verwerking is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen opvragen of gebruiken als daar één of meer redenen voor zijn;

Bij het aanmelden voor de actie Poen voor Groen heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden;

Voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Duurzaam Thuis Twente [RN6], behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Aan welke derden geven wij uw persoonsgegevens door?
Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verstreken, behalve:

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
Onze websites en IT- systemen zijn goed beveiligd om zo de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd over het veilig verwerken van persoonsgegevens en dit is vastgelegd in een intern privacy beleid en beveiligingsbeleid.

Deze processen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig blijkt te zijn zullen deze worden aangepast. Wij hebben met alle partijen die voor ons gegevens verwerken een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen hoe zij om dienen te gaan met persoonsgegevens en voor welk doel deze gebruikt mogen worden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Welke rechten heeft u?

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Google Analytics;

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe kunt u uw recht uitoefenen?
Klachten met betrekking tot de actie kunnen per mail bekend worden gemaakt aan de organisator via info@poenvoorgroen.nl, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht de organisator zal reageren.